30 maj, 2019

Ny guide till paradiset

Blekinge erbjuder fantastiska möjligheter att vandra, cykla, paddla och segla – på egen köl eller andras. Nu finns också ett utmärkt hjälpmedel för alla som vill ha inspiration och tips om tänkbara turer, sevärdheter, naturupplevelser och serviceställen. ARK56 är en guide till biosfärområdet Blekinge Arkipelag och erbjuder varierade upplevelser i oexploaterad natur och välbevarade kulturlandskap.

Särskilt glädjande är den stora möda som har lagts på att binda samman landskapets olika delar. Numera är det till exempel möjligt att ta sig med skärgårdstrafiken från Karlskrona i öster till Karlshamn i väster. Längs rutten finns flera olika nav där den som så önskar kan byta färdsätt och fortsätta till fots eller på cykel eller i kajak.

På hemsidan, ark56.se, finns mer information, turförslag och massor av fina kartor. Självfallet finns det också en app att ladda ner.